Hörby Rehabtjänst är ett företag inom hälso-och sjukvård som erbjuder traditionell sjukgymnastik och friskvård.

Efter tjugo år i offentlig tjänst kändes det rätt att start eget där jag kunde praktisera det som jag tror på: att se HELA människan och inte bara hans/hennes sjukdom.

Utbildning

Min karriär som leg. sjukgymnast började i Sydney där jag tog min sjukgymnast examen.

Ett år senare fortsatte jag min utbildning i Canada med vidareutbildning i neurologi och ortopedi.

Till Sverige

En svensk studiekamrat ordnade med vikariat i Linköping och genom detta kom jag till Sverige.

Under en vinter vikarierade jag i Boden men mörkret gjorde att jag sökte mig därifrån.

Kurser och arbete utomlands

Valet föll på en högintensiv rehabiliteringsklinik i Schweiz som erbjöd stimulerande arbete och kontinuerlig vidareutbildning.

I denna lilla by, med sex hundra invånare fördelade på sjutton nationaliteter, träffade jag min blivande make – en svensk!

Tillbaka till Sverige

Tillbaka i Sverige arbetade jag först på en nyöppnad långvårdsklinik i anslutning till Malmö östra sjukhuset.

Här väcktes mitt intresse för psykosomatik, synsättet som visar sambandet mellan kropp och själ.

Under mina tio år på vårdcentralen i Hörby utvecklades detta intresse.

Utbildning i basal kroppskännedom, en behandlingsmetod som tar hänsyn till kroppens och psykets påverkan på varandra, var avgörande för att jag sedan skulle starta min egen mottagning.

Egen insikt

För 16 år sedan drabbades jag av cancer och sedan dess har mitt intresse för stress och psykets/själens inflyttande över kroppen bara ökat.

Bevis för detta samband hittar man bl.a. i vetenskapen psykoneuroendokrinoimmunologi.

Mina egna erfarenheter under sjukdomsperioden gjorde att jag utbildade mig till instruktör i mindfulness based stressreduktion och medicinsk yoga. Dessutom arbetar jag med cancerrehab på Lydiagården

Nutid

Nu, efter tjugosju år med egen verksamhet, har jag uppnått pensionsåldern och avtalet med Region Skåne har upphört.

Men mitt arbete är alldeles för stimulerande och engagerande för att jag ska sluta!

Därför fortsätter jag med patientbehandlingar, gymmet och grupper för basal kroppskännedom/mindfulness och medicinsk yoga.

Alla är välkomna till min mottagning.

Högkosnadskort/frikort gäller inte längre hos mig men jag håller låga priser för att alla ska ha råd till behandling, gymmet och/eller grupper.

Genom avtal med Falck healthcare får du med försäkring i SEB eller DKV ett antal gratis behandlingar.

Många arbetsgivare bidrar till behandlingar eller friskvård för sina anställda.

Hör med din arbetsgivare!

Som hos alla andra sjukgymnaster i Skåne finns det inga krav på remiss.