Mindfulness, medveten närvaro, sinnesnärvo…har sin grund i zenbuddhism.

Jon Kabat-Zinn i USA och den svenska läkaren Ola Schenström har anpassat denna meditationsform till oss som lever i västvärlden och som har behov av att stilla oss – kroppsligt och i sinnet.

Övningarna görs i liggande, sittande, stående och gående med uppmärksamhet på vad vi gör, hur vi gör, hur det känns och vilka tankar och känslor som väcks under övningen.

Vi övar utan att döma eller värdera, med en avsikt men utan ett mål.

Genom att öka vår medvetenhet om kroppen och sinnet ökar vi också vår valfrihet att välja och agera utifrån det som får oss att må bra.

Läs mer på www.mindfulness.se