Mediyoga är en terapeutisk form av yoga som har sin grund i kundalini yoga.

Rörelserna är lätta att utföra och alla kan delta, oavsett ålder, träningsnivå eller vighet.

Övningarna kan utföras sittande på golvet eller på en stol.

I ett mediyogapass ingår andningsövningar, avslappning, rörelser, mantran och meditation.

Man lyssnar inåt och blir mer medveten om sin kropp och sina tankar.

Det finns mycket forskning kring mediyoga, både i Sverige och utomlands.

Karolinska och Danderyds sjukhus använder sig av mediyoga i rehabilitering efter hjärtinfarkter och ryggskador. Nyligen har en sjuksköterska disputerat på mediyoga och behandling av förmaks flimmer

Drygt 240 vårdinrättningar erbjuder mediyoga som behandling för bl.a. stress, utbrändhet, ryggåkommor och hjärtsjukdomar. Patienter med cancer får också hjälp till ökad livskvalitet genom bl.a. bättre sömn och minskad infektionskänslighet. .

Jag är diplomerad lärare i mediyoga och har lett flera grupper de senaste sju åren. Fortsatt utbildning har inkluderat kurser i mediyoga för hormonbalans, ryggbesvär, hjärtsjukdomar, bålstabilitet och styrka (core), och cancer. För det sistnämnda erhöll jag ett stipendium från cancer rehabfonden - tack till dig som bidrar till denna fond!

Vi övar i smågrupper med max. 6 deltagare och avslutar passet med en kort diskussion.

I mitt arbete med cancer rehabilitering på Lydiagården leder jag mediyoga, ett mycket uppskattat inslag i programmet. Många deltagare väljer att fortsätta med mediyoga på sina hemorter.

Läs mer om mediyoga på www.mediyoga.se