”Sjukgymnastikens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa”.

Hos mig får du hjälp med alla aspekter av rörelse: smärtlindring, rörelse – styrka – kondition - koordinations-och balansträning, hållnings-och gångövningar och andningsgymnastik.

Behandlingsmetoder som används är bl.a. ledmobilisering, traktion, stretching, basal kroppskännedom, värme, ultraljud och medicinsk yoga.

Ibland är det stillhet som krävs och då övar vi mindfulness, avslappning, mediyoga eller basal kroppskännedom.

Fysisk aktivitet, basal kroppskännedom och medicinsk yoga är några av de metoder som jag använder för behandling av depression, ångest, oro, sömnproblem och stress.

Råd om förebyggande åtgärder och ergonomisk råd ingår i behandlingen.

Du får också ett hemprogram med få och enkla övningar för att du själv ska kunna påverka läkningsprocessen.

Behandling föregås alltid av en undersökning och bedömning.

Vid behov tas kontakt med din läkare för fortsatt utredning med t.ex. röntgen.

All behandling sker i samarbete med dig – det är DINA behov som står i centrum!

Hur många behandlingar behöver man???

Mina patienter har i snitt 5 behandlingar.

Kroniska, långvariga sjukdomar kräver flera behandlingar.

Hör av dig för prisuppgift!

Jag är medlem i legitimerade sjukgymnasters riksförbund och står under tillsyn av IVO - Inspektionen för Vård och Omsorg.

Medlem i LSR